Kanalin Länsirannan kaavaehdotus palautettiin uudelleen valmisteluun

Rauman kaupunginhallituksen kaavoitusjaosto päätti palauttaa Kanalin Länsirannan kaavaehdotuksen uudelleen valmisteluun.

Jaosto esitti viitesuunnittelun tarkentamista lisäämällä vaihtoehtoja ja havainnemateriaalia sekä katsoi tarpeelliseksi arvioida kauppakeskuksen volyymia olemassa olevien suunnitelmien pohjalta.

Tavoitteena on täydentää kaavamateriaalia pikaisella aikataululla. Havainnemateriaalin tuottamisesta vastaa Skanska Talonrakennus Oy:n palkkaamana Sigge Arkkitehdit Oy. Täydennettyä aineistoa on tarkoitus käsitellä uudelleen kaavoitusjaoston kokouksessa vielä joulukuun aikana.

Täydennetty kaavamateriaali on tarkoitus asettaa nähtäville tammikuussa palvelupiste Pyyrmaniin ja kaupungin nettisivuille.

Nähtävillä olon aikana kaavasta on mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus.

Kaavan arvioidaan valmistuvan kevään 2015 aikana.