Kannanotto: Yhdistykset ja järjestöt tekevät arvokasta työtä

Valo-koulutuksen koordinaatioryhmä toteaa, että yhdistykset ja järjestöt tuottavat arvokkaita palveluita vaikeassa asemassa oleville nuorille sekä tekevät arvokasta työtä syrjäytyneiden ihmisten parissa.

Toimijoina yhdistykset ja järjestöt pitäisi ryhmän kannanoton mukaan ottaa entistä voimakkaammin mukaan palveluiden suunnittelemiseen ja toteuttamiseen.

Kolmannen sektorin toimijakentälle on syntynyt viime vuosina hyviä toimintamalleja. Yhtenä niistä voi pitää Rauman seudun katulähetyksen kehittämää vaihtoehtoinen koulutus Valoa, jossa suoritetaan osatutkintoja tekemällä oppien.

Vaihtoehtoisesta koulutuksesta eteenpäin pääsee parhaimmillaan 70 prosenttia nuorista, kun taas Opetusministeriön laskelmien mukaan yksi syrjäytynyt nuori maksaa yhteiskunnalle 1,2 miljoonaa euroa.