Kansainväliset yritykset porskuttavat – paikallismarkkinoilla vaikeampaa

Vuoden takaiseen verrattuna Rauman seudun yrityksissä vallitsee positiivisemmat tunnelmat tulevaisuuden suhteen. Muutama suuri yritys arvioi lähiajan tunnelmiaan jopa erittäin positiivisiksi.

Erityisesti kansainvälisillä markkinoilla toimivat yritykset luonnehtivat tunnelmiaan optimistisiksi Euroopan, Aasian ja Amerikan positiivisten näkymien ansiosta.

– Venäjän kauppa on edelleen oma pieni pilvensä, mutta yritysten Venäjän kaupan osuus on Rauman seudulla yleensä alle kymmenen prosenttia, Rauman kauppakamarin toimitusjohtaja Jaakko Hirvonsalo kertoo.

Vastaavasti taas paikallisilla yritysmarkkinoilla on vaikeampaa. Suurimmaksi toimintaa rajoittavaksi tekijäksi yritysjohtajat listasivat kysynnän puutteen, sillä noin puolet vastaajista ilmoitti kärsivänsä siitä.

– Suomalainen ja raumalainen ostovoima heikkenevät. Eri alojen ja yritysten toisistaan poikkeavat tunnelmat ja kahtiajakoisuus ovat tyypillisiä piirteitä tällaisina aikoina.

Yli puolet kyselyyn vastanneista yrityksistä kertoo, että niiden henkilöstömäärä tulee säilymään viime vuoden tasolla ja 14 prosenttia yrityksistä ilmoitti henkilöstömääränsä kasvavan.

Toimialoittain pikaista helpotusta Rauman seudun työllisyystilanteeseen ei ole kuitenkaan luvassa, sillä STX Finlandin irtisanomiset realisoituvat kesän aikana.

Vastaavasti käynnissä on myös uusia hankkeita, joiden vaikutuksia Rauman seudun yrityskentälle on vielä vaikea ennustaa.

– Kilpailukykyä haetaan nyt teollisuuspuistojen kautta. Ne tarjoavat yrityksille synergiaa ja kilpailuetua. Teollisuuspuistojen suosiminen on maailmalla tällä hetkellä laajempikin ilmiö, Hirvonsalo kertoo.