Kansalaiset voivat nyt osallistua merialueiden luonnonvarasuunnitteluun – Metsähallitus toivoo kommentteja ja keskustelua

Suunnitelma kattaa valtion omistaman ja Metsähallituksen hallinnoiman merialueen. Se on yli 60 % Suomen aluevedestä. Arkistokuva: Jami Jokinen

Metsähallituksen merialueen luonnonvarasuunnittelu jatkuu seuraavaksi kansalaisten kanssa, tiedottaa Metsähallitus. 

Viime keväänä alkaneessa Metsähallituksen merialueen luonnonvarasuunnittelussa yhteensovitetaan valtion Metsähallitukselle antamia tavoitteita paikallisiin tavoitteisiin, toiveisiin ja mahdollisuuksiin. Huomioon otetaan myös meren eri käyttömuodot, suojelu mukaan lukien. 

Suunnitelma kattaa valtion omistaman ja Metsähallituksen hallinnoiman merialueen. Se on yli 60 % Suomen aluevedestä (Ahvenanmaata lukuun ottamatta). 

Kansalaisten kanssa merialueen käyttöä ja suojelua tehdään digitaalisella HowSpace-alustalla, josta löytyvät omat ryhmänsä suomen- ja ruotsinkielisille. 

Alustoilla keskustellaan siitä, miten yhteistyö merialueella Metsähallituksen kanssa on sujunut, millaisia toiveita ja odotuksia Metsähallituksen hallinnoimalle merialueelle kohdistuu ja miten Metsähallitus voisi yhteensovittaa merialueen eri käyttömuotoja toisiinsa. 

Jokainen voi osallistua suunnitteluun ja kertoa, mikä on tärkeää merialueen käytön suunnittelussa. 

Tarkemmat ohjeet osallistumisesta löytyvät hankkeen www-sivuilta www.metsa.fi/merilvs ja www.metsa.fi/havnrp.