Kansalaisten oikeuspalvelut suurien kaupunkien ulkopuolella uhattuna

Suomen Asianajajaliiton tuore tutkimus kertoo, että nuoret ja vastavalmistuneet asianajajat työllistyvät yhä useammin pääkaupunkiseudulle, jossa he hoitavat isojen yhtiöiden liikeyritysasioita.

Ilmiön selitys on niin arkinen kuin raha. Liikejuridiikassa pyörivät erilaiset rahat kuin maaseutupaikkojen ja pienten kaupunkien asianajotöissä.

Asianajajatutkimukseen vastanneista alle 40-vuotiaista asianajajista jo noin 70 prosenttia hoitaa pääasiallisesti liikejuridiikkaa.

Lue lisää sunnuntain Länsi-Suomesta