Kansallinen Lastenliitto järjestää matalan kynnyksen satujumppaa Raumalla

Kansallisen Lastenliiton satujumpat aloittavat kautensa viikolla 34. Jumpat on suunnattu 3 - 6-vuotiaille. 

Luvassa on kaksi ryhmää. Satujumppa järjestetään viime kausien tapaan Syvärauman koulun salissa, osoitteessa Purjehtijankatu 15.

Satujumpan lisäksi Raumalla jatkuu luova ja monipuolinen 7-12-vuotiaille suunnattu konstikerho. Kerhossa tutustutaan draaman maailmaan, askarrellaan ja leikitään, tutkitaan luovasti maailman ilmiöitä ja keskustellaan niistä, sekä pidetään erilaisia teemakertoja. 

Mukaan voi ilmoittautua kerhon verkkosivuilla