Kansanedustaja Myllykoski pettynyt valtakunnansyyttäjän päätökseen alipalkkauksesta

Kansanedustaja Jari Myllykoski (vas.) kanteli eduskunnan oikeusasiamiehelle Länsi-Suomen syyttäjänviraston syyttämättäjättämispäätöksestä koskien puolalaisen alihankintayhtiön alipalkkausta Olkiluoto 3 -ydinvoimalatyömaalla. Eduskunnan oikeusasiamies lähetti Myllykosken kantelun valtakunnansyyttäjän käsiteltäväksi.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalske totesi vastauksessaan, että asiassa ei ilmennyt perusteita valtakunnansyyttäjälle ottaa asiaa uudelleen ratkaistavaksi, katsoen ettei kihlakunnansyyttäjä ollut toiminut väärin asiassa.

Syyttämättäjättämispäätös perustui hyvin pitkälle professori Seppo Koskisen näkemykseen, jonka mukaan alipalkan maksaminen kaikille työntekijöille tasapuolisesti ei täytä työsyrjintärikoksen tunnusmerkkejä.

- Professori Koskisesta tuli näin kerta heitolla entistäkin merkittävämpi vaikuttaja suomalaisen työlainsäädännön tulkitsijana, Myllykoski sanoo.

Myllykoski pitää päätöstä hyvänä esimerkkinä, miksi ammattiyhdistysliikkeellä tulee olla kanneoikeus.

- Kanneoikeuden avulla alisteisessa asemassa olevat työntekijät saisivat oikeutta, Myllykoski päättää.