Kansanedustaja Salonen pettyi TVO:n jatkoaikakäsittelyyn

Raumalaisen kansanedustajan Kristiina Salosen (sd.) mukaan valtioneuvoston Olkiluoto 4 -projektin jatkoaikahakemuksen hylkäämisessä jäi tärkeitä kysymyksiä vaille vastausta.

– Mediassa on noussut esille hylkäämispäätöksen laillisuus hallintolain näkökulmasta. Asiantuntijoiden mukaan päätöksen perustelut ovat olleet epämääräiset, eivätkä ne ole täyttäneet hallintolain perusteluvaatimusta.

Salonen myös rinnastaa TVO:ta ja Fennovoimaa.

– Olen itse pyrkinyt löytämään johdonmukaisuuden TVO:n ja Fennovoiman päätösten välillä. Ministeri Jan Vapaavuori katsoo mahdottomaksi arvioida, pystyykö TVO etenemään hankkeessaan investointiin. Samaan aikaan Fennovoiman osalta ilmassa on yhtäläisiä epävarmuustekijöitä, kuten 60-prosenttisen suomalaisen omistuspohjan saaminen.

– On siis loogista, että valtiovarainministeri Antti Rinne halusi yhdenvertaista kohtelua hakijoille ja edellytti molempien hakemusten osalta periaatepäätöksen saattamista ydinenergialain mukaisesti eduskunnan tarkastettavaksi, jatkaa Salonen. 

Häntä kiinnostaa myös, ottaako eduskunta Posivan luvan mahdollisesti uudelleen käsittelyyn.

– Kun eduskunta vuonna 2010 teki periaatepäätöksen TVO:n Olkiluoto 4 -projektista, samassa yhteydessä päätettiin myös Posivan ydinjäteluolaston laajentamisesta. Tuolloin Posivan myönteisen päätöksen perustelut kytkettiin OL4:ään. Raukeaako Posivan lupa nyt TVO:n luvan myötä, ja mitä se merkitsee ydinjätteen loppusijoituksen kannalta?