Kansaneläkelaitoksen vakuutusalueita esitetään lakkautettaviksi

Hallitus esittää Kansaneläkelaitoksen kolmea vakuutusaluetta aluekeskuksineen lakkautettaviksi vuoden 2015 alusta lukien.

Kelan aluehallintoon kuuluu tällä hetkellä kolme vakuutusaluetta: Etelä-Suomi, Länsi-Suomi sekä Itä- ja Pohjois-Suomi aluekeskuksineen. Aluekeskuksen tehtäviin kuuluu muun muassa asiakaspalvelun ja ratkaisutoiminnan tukeminen, jotka hoidetaan jatkossa keskus- ja paikallishallinnossa.

Kela muodostuu keskus-, alue-, ja paikallishallinnosta. Ehdotetun muutoksen myötä aluehallinnon taso poistuisi, jolloin Kelan hallinto olisi jatkossa kaksiportainen.

Tavoitteena on tehostaa ja selkeyttää Kelan toimintaa. Muutoksen arvioidaan säästävän Kelan vuosittaisia henkilöstökustannuksia noin miljoona euroa. Organisaatiomuutos ei johtaisi irtisanomisiin, vaan säästöt syntyisivät eläkkeelle siirtymisistä. Hallitus antoi asiaa koskevan esityksen eduskunnalle 7. marraskuuta 2013. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2015.