Kantelu arkkipiispaksikin pyrkineestä Auvisesta ei aiheuta jatkotoimenpiteitä

Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli on istunnossaan 14.2. päättänyt, että Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen Sleyn vs. lähetysjohtaja, TT Ville Auvisesta tehty kantelu ei aiheuta jatkotoimenpiteitä.

Yksityishenkilön tekemässä kantelussa pyydettiin tutkimaan Auvisen kelpoisuus arkkipiispan vaalissa. Lisäksi kapitulin piti kantelun mukaan tutkia, onko Auvinen suosinut harhaoppia opetuksessaan.

Piispan vaaliin ehdolle asettamisen ainoana edellytyksenä on se, että ehdolle asetettava on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon pappi. Tämän edellytyksen Auvinen täyttää.

Lisäksi tuomiokapituli katsoo, että kantelusta tai sen täydennyksestä ei löydy perusteluja sille, että Auvisen opetus sisältäisi harhaoppisuutta.