Käräjäoikeuden Rauman kanslia sulkeutuu 31.12.2015

Satakunnan käräjäoikeuden Rauman kanslian toiminta päättyy 31.12.2015. Käräjäoikeuden kansliatoiminnot keskitetään Porin oikeustalolle.

Käytännössä kanslian toiminnan päättyminen vaikuttaa asiakkaisiin kahdella tavalla. Rauman kansliasta ennen toimitetut kirjalliset kansliatuomiot pitää ensi vuonna hakea Porista. Lisäksi mikäli asiakas haluaa itse toimittaa jonkun dokumentin henkilökohtaisesti käräjäoikeuden kansliaan, on edessä Porissa käynti.

- Tosin käytännössä lähes poikkeuksetta sekä kansliatuomiot että oikeudelle toimitettavat asiakirjat ovat jo vuosia kulkeneet sähköpostin liitteinä, kertoo Satakunnan käräjäoikeuden laamanni Martti Juntikka

Käräjäoikeuden kanslian muutto Poriin ei aiheuta muutoksia oikeuden istontoihin. Ne säilyvät Juntikan mukaan Raumalla myös tulevaisuudessa.

- Rauman kaksi pääkäsittelysalia säilyy käytössä. Kanslian muutto ei muuta istuntojen lukumäärää Raumalla.

Käräjäoikeuden kanslian muutolla Poriin ei ole myöskään vaikutuksia henkilökunnan määrään. Kanslian henkilökunta siirtyy Poriin vanhoina työntekijöinä. Raumalle jää edelleen kaksi haastemiestä.