Karhukanta laskenut Länsi-Suomessa, kaatolupia vähennetään

Maa- ja metsätalousministeriö esittää alkavalle metsästysvuodelle 115 karhun kaatokiintiötä, mikä olisi 17 karhua vähemmän kuin viime vuonna.

Karhukannan säätelyssä käytetään verotusennusteita, jotka on laatinut Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (RKTL).

Suomessa elää RKTL:n arvion mukaan vähintään 1 405–1 535 karhua. Viime vuoden arvio oli 1 560–1 680.

Kanta on laskenut erityisesti Keski- ja Länsi-Suomessa, kun taas Itä-Suomessa se on lievässä kasvussa.

Suunniteltu kaatokiintiö verottaisi vajaat kahdeksan prosenttia arvioidusta karhukannasta.

Metsästyslupien määrää painotetaan Itä-Suomeen.

Lisäksi Suomen riistakeskus voi myöntää tarkkaa harkintaa käyttäen poikkeuslupia vahinkoa tai uhkaa aiheuttavien karhujen kaatamiseen. Vahinkoperusteisten lupien määrää ei rajoiteta.