Karhunmetsästyksen kiintiö tänä vuonna 183 karhua

Kannanhoidollisen karhunmetsästyksen kiintiöksi on vahvistettu 183 karhua, tiedottaa maa- ja metsätalousministeriö. Tämä on 50 karhua enemmän kuin viime vuonna.

Tavoitteena on asetuksen avulla vakiinnuttaa karhukanta poronhoitoalueen ulkopuolella nykyiselle tasolle ja saada karhukanta leviämään laajemmalle alueelle.

Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan Suomen karhukanta on kasvanut noin 15 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen. Tänä vuonna karhuja on arviolta 1720–1840.

Suomi on jaettu neljään kannanhoitoalueeseen, joita ovat poronhoitoalue, vakiintuneen karhukannan hoitoalue, levittäytymisvyöhyke sekä kehittyvän kannan hoitoalue. Kiintiö jaetaan kannanhoitoalueiden kesken.

Suomen riistakeskus voi myöntää näiden erityislupien lisäksi tarkkaa harkintaa käyttäen poikkeusluvan vahinkoa tai uhkaa aiheuttavien karhujen kaatamiseen.

Karhu kuuluu tiukasti suojeltuihin lajeihin, joiden metsästystä säädellään EU:n luontodirektiivissä. Suomessa karhukanta on riittävän suuri, että sen kokoa voidaan säädellä kannanhoidollisella metsästyksellä vahvistetun hoitosuunnitelman mukaisesti.