Karin kampukselle on myönnetty rakennuslupa – saa alkaa rakentaa vaikka luvasta valitettaisiin

Rakennusluvan perusteluissa katsottiin, että Karin kampus on arkkitehtuuriltaan moderni ja korkeatasoinen. Havainnekuva: Verstas Arkkitehdit

Rauman kaupungin tulevalle liikunta-, vapaa-aika- ja koulukeskukselle Karin kampukselle on myönnetty rakennuslupa. Myöntäjänä toimi kaupungin ympäristö- ja lupalautakunta.