Karin kampuksen ensimmäiset luonnokset valmistuivat

Karin kentälle rakennettavan Karin kampuksen ensimmäiset luonnokset ja alustavat kustannusarviot ovat valmistuneet.

Kampuksen suunnittelua ohjaava toimikunta on käsitellyt kevään kokouksissaan suunnittelua ja tavoitehinta-arviota ja esittää hankkeen kustannustavoitteen asettamista 60−65 miljoonaan euroon. Rauman kaupunginhallitus käsittelee esitystä maanantaina 20.5.

Karin kampukselle muodostuu uudenlainen liikunta-, vapaa-aika- ja koulukeskus, johon sijoittuvat uimahalli, liikuntahalli, Hj. Nortamon peruskoulu, kansalaisopisto, musiikkiopisto sekä nuorisotila.

Tilasuunnitelmia, käytön tehostamista ja kustannuksia koskevat neuvottelut jatkuvat pääsuunnittelija Verstas Arkkitehdit Oy:n ja kustannuslaskelmista vastaavan Granlund Consulting Oy:n kanssa.

Lopullisten toteutussuunnitelmien arvioidaan valmistuvan helmikuussa 2020, minkä jälkeen käynnistetään urakkakilpailutus. Rakentamispäätös on tarkoitus tehdä kesällä 2020 ja rakentaminen aloitetaan syksyllä 2020. Tavoitteena on ottaa Karin kampus käyttöön elokuussa 2022.