Kasarmin purkujätteet on siivottu

Säkylän Matkussuolle viedyt Porin Prikaatin Säkylän varuskunnan kasarmin purkutyömaalta syntyneet jätteet on nyt korjattu pois.

Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta antoi siivousmääräyksen uhkasakon uhalla Turun kenttärakentajat Oy:lle.
Työmaalla on tehty päätöskatselmus ja yhtiö on lajitellut purkujätteet sovitulla tavalla.

Näin ympäristölautakunta poisti uhkasakon, joten hallinnollisesti asia on saatu päätökseen.
Ympäristöviranomainen on tehnyt jäteläjityksestä myös tutkintapyynnön poliisille ja tämä prosessi jatkuu.