Käsijarru päälle tapaturmien välttämiseksi

Käsijarrun käyttämättä jättäminen voi olla kohtalokasta.Tapaturmavakuutuslaitosten liiton johdolla tutkittiin vuosina 1994-2011 yhteensä kahdeksan työkoneen kuljettajan kuolemaan johtanutta työtapaturmaa.

Tutkituissa tapauksissa koneen kuljettaja jäi kuljettamansa työkoneen alle, kun hän oli poistunut tilapäisesti ohjaamosta työkoneen etupuolelle ja työkone oli yllättäen lähtenyt itsestään liikkeelle.

Kaikissa kahdeksassa tutkituissa tapauksessa keskeinen onnettomuuteen johtanut syy oli työkoneen seisontajarrun käyttämättä jättäminen.

Lisäksi tutkinnan suorittanut työryhmä suosittaa raportissaan nykytekniikan mahdollistamia teknisiä ratkaisuja seisontajarrun käytön varmistamiseksi ja tehostamiseksi.