Käsityön täydennyskoulutusosoittautui houkuttelevaksi

Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Rauman-yksikössä alkoi torstaina luokanopettajille ja käsityön aineenopettajille suunnattu täydennyskoulutus, jossa opiskelijat perehdytetään käsityön taitojen ja tietojen hallintaan.

Tavoitteena on saavuttaa perusvalmiudet perusasteen vuosiluokkien 1–6 käsityöoppiaineen opettamiseen. Koulutus pitää sisällään sekä tekstiilityön että teknisen työn sisältöalueet.

Täydennyskoulutukseen oli kova tunku, sillä siihen pyrki lähes 70 opettajaa, valtaosa heistä luokanopettajia. Koulutukseen otettiin 12 opiskelijaa, joista 11 on luokanopettajia ja yksi käsityön aineenopettaja.


Lue lisää perjantain Länsi-Suomesta