Käsityönopettajaopiskelijoilta sateli jouluisia tuoteideoita – projektin yhteistyökumppaneina Rauman Lukko ja Rauman kaupungin "Pitsikaupungin joulu" -toimijat

Joul makeer -lahjalaatikko toimii myös kauniina säilytyslaatikkona. Kuva: Sanni Ämmälä

Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Rauman kampuksen käsityönopettajaopiskelijat pääsivät hiomaan markkinointitaitojaan viime maanantaina, kun Käsityö yritteliään toiminnan ja yrittäjyyskasvatuksen näkökulmasta -opintojakso tuli päätökseen ja opiskelijat esittelivät kurssin aikaansaannoksiaan yhteistyökumppaneilleen.