Katsaus: Satakunnan talous- ja työllisyyskehitys pysyy hyvässä vireessä

Tuoreen Alueelliset kehitysnäkymät -katsauksen mukaan Satakunnan elinkeinoelämän kehityksen ennakoidaan jatkavan kasvu-uralla vielä lähitulevaisuudessa. Myös työttömyyden arvioidaan edelleen alenevan, vaikkakin laskuvauhti on selvästi hidastumassa, tiedottaa Satakunnan ely-keskus.

Elinkeinoelämän tilanteen arvioidaan Satakunnassa edelleen jonkin verran paranevan seuraavan vuoden aikana. Laivanrakennuksessa Rauma Marine Constructions Oy:llä on tällä hetkellä vahva tilauskanta. Vahvoja kasvuodotuksia on myös automaatio- ja robotiikka-alalla.

Rakennusalan huippusuhdanne alkaa olla ohi, mutta muuten muiden toimialojen tilanne ja näkymät ovat tasaiset.

Te-toimistoon ilmoitettujen avoimien työpaikkojen määrä on vähentynyt, mikä on hidastanut työttömyyden alenemista. Toisaalta monilla aloilla työvoiman kysyntä näyttää jatkuvan varsin hyvänä, minkä arvioidaan pitävän koko maakunnan työllisyyskehityksen positiivisena seuraavan vuoden.

Osaavan työvoiman saatavuus ei näytä helpottuvan. Teollisuudessa, rakentamisessa sekä terveydenhuollossa ja sosiaalialalla etenkin korkeasti koulutettujen osaajien kohdalla on työvoiman saatavuusongelmia koko Satakunnassa. Lisäksi Rauman seudulla on pulaa kone- ja metallialan ammattilaisista, kuten hitsaajista ja kaasuleikkaajista.