Katulähetyksen VALO-koulutusmallille merkittävää rahoitusta

Rauman Seudun Katulähetys ry sai Vaihtoehtoisen Koulutusmalli VALO:n valmentajakouluttajien palkkamenoihin 189 000 euron rahoituksen Opetus -ja kulttuuriministeriöltä.

Katulähetys voi myöntää saatua rahoitusta myös muille VALO-koulutusyksiköille ympäri Suomea.

Tällä hetkellä vaihtoehtoinen koulutus toimii Rauman lisäksi Porvoossa, Hämeenlinnassa ja Tampereella. Vaihtoehtoisen koulutusmallin levittämisen suunnittelu kuntien työpajoille on aloitettu kuluvan vuoden aikana. Suunnittelussa on mukana useita kuntia.

VALO-toimintamallilla jopa 70 prosenttia koulutukseen osallistuvista nuorista on ohjaantunut eteenpäin työelämään tai koulutukseen. Raumalla VALO-koulutukseen osallistuu kolmessa eri ryhmässä kerrallaan 12-15 opiskelijaa.