Katupuiksi 57 vaahteraa

Huonokuntoiset vaahterat poistettiin Eteläkadun ja Aittakarinkadun viherkaistalta viime vuoden huhtikuussa. Uusien vaahterantaimien istutus alkaa ensi tiistaina. Kuva: arkisto/Esa Urhonen

Eteläkadun ja Aittakarinkadun varrelle istutetaan katupuiksi 57 vaahteraa noin kilometrin pituiselle katuosuudelle.

Istutustyö aloitetaan Eteläkadun liikenneympyrästä länteen päin 17. lokakuuta.

Eteläkadun ja Aittakarinkadun pohjoispuolinen kevyenliikenteenväylä sekä viherkaista muuttuvat työmaa-alueiksi.

Alue rajataan niin, että suojateiden välinen alue kerrallaan on varattu istutustyötä tekevien käyttöön.

Alueella on myös jonkin verran työmaaliikennettä, kun isoja puun taimia siirretään taimien välivarastointipaikoilta rajatuille työmaa-alueille.

Ajoa kiinteistöjen pihoille ja pihoilta Eteläkadulle rajoitetaan työmaa-alueen kohdalla.

Pysäköinti on kielletty työmaa-alueen kohdalla.

Myös jalankulkuyhteyttä kiinteistöjen pihoille rajoitetaan osittain.

Muuttuneista liikennejärjestelyistä, työmaa-alueen rajaamisesta ja ajonopeuden hidastumisesta 30 kilometriin tunnissa kerrotaan siirrettävillä liikenne- ja varoitusmerkeillä sekä sulkulaitteilla.

Liikenteenohjaajat opastavat tonttiliittymien kohdalla sekä väliaikaisen työmaaliikenteen aikana.

Liikenteenohjaussuunnitelma ja liikennerajoitukset ovat nähtävänä wihertoimen nettisivuilla osoitteessa www.rauma.fi/wihertoimi.

Istutustöitä tehdään arkipäivisin kello 8–15 ja valmistelevia töitä arki-iltaisin kello 15–20.

Kaupungin wihertoimi pahoittelee töistä aiheutuvaa häiriötä.

Istutustyölle on varattu aikaa 10. marraskuuta saakka.