Katuvalaistuksen saneerausurakka alkaa Vanhassa Raumassa maanantaina – vaikuttaa liikennejärjestelyihin

Kartalla näkyy kaivuureitti. Työt alkavat maanantaina 18. syyskuuta. Kuva: Rauman kaupunki

Vanhassa Raumassa alkaa maanantaina 18. syyskuuta katuvalaistusten saneerausurakka.

Saneerausalueeseen kuuluvat Vanhankirkonkatu välillä Anundilankatu-Isoraastuvankatu, Isoraastuvankatu välillä Eteläpitkäkatu-Kauppakatu sekä Pappilankatu välillä Eteläpitkäkatu-Kauppakatu.

– Urakka käynnistyy valmistelevilla töillä eli Vanhankirkonkadun kivipintaa poistetaan kaivureitiltä. Nykyiset luonnonkivet säilytetään ja kasataan asianmukaisesti välivarastoon. Vanha katukiveys ladotaan takaisin kaivutyön päätyttyä, rakennuttajainsinööri Leena Ruusu-Viitanen kertoo kaupungin tiedotteessa.

Varsinainen valaistusurakka sisältää elohopeahöyryvalaistuksen uusimisen LED-tekniikkaan, suojaputkien kaivutyötä sekä kaapeleiden asennusta. Kaikki uusittavat valaisimet sijaitsevat rakennusten seinillä.

Urakan yhteydessä tehdään myös Rauman Energian sähkö- ja kuitukaapelointitöitä.

Kaivuutöiden aikana joudutaan sulkemaan katuja ja pihoille ajo estyy. Kevytliikenne sallitaan työmaa-alueella erikseen merkityillä reittiosuuksilla. Liikennejärjestelyt muuttuvat alueella työn edetessä.

Urakoitsija tiedottaa kiinteistöjen asukkaille ja liikkeenharjoittajille katujen sulkemisiin ja pysäköintiin liittyvistä muutoksista.

Koska saneeraustyötä tehdään Vanhan Rauman kiinteän muinaisjäännöksen alueella, Museovirasto edellyttää arkeologista valvontaa. Mahdolliset esiin tulevat kulttuurikerrokset ja rakenteet tutkitaan sekä dokumentoidaan,

Valaistusurakka valmistuu syksyn 2023 aikana.

Kaivu-urakoitsijana toimii Vertek Oy. Kivipinnoitteiden laatoitustyön tekee Asennuskivi Oy. Arkeologisesta valvonnasta vastaa Muuritutkimus Oy.