Kaukolämmön hinta pysyy ennallaan Raumalla

Rauman Energia ei nosta kaukolämmön hintaa ensi vuodelle. Rauman Energian kaukolämpöjohtaja Jouni Kartanon mukaan yhtiön strategiana on pitää kaukolämmön hinta vakaana ja kilpailukykyisenä muihin lämmitysjärjestelmiin verrattuna.

– Kaukolämmön palveluja on kehitetty voimakkaasti. Käyttöön on otettu muun muassa automaattinen, kulutukseen perustuva perusmaksujen tarkistusmenettely.

Yhä suurempi osa suomalaisista pitää ilmastonmuutosta todellisena ja äärimmäisen vakavana uhkana. Asia käy ilmi Energiateollisuuden toteuttamasta Kansalaisten energia-asenteet -tutkimuksesta.

Tutkimukseen vastanneet suomalaiset haluaisivat lisätä uusiutuvien energialähteiden käyttöä sähköntuotannossa. Kartanon mukaan Raumalla näin on toimittu ja yhteistuotannolla on vähennetty merkittävästi päästöjä.

– Rauman Biovoiman polttoaineet ovat yli 80-prosenttisesti bio- ja kierrätyspolttoaineita lähiseudulta. Voimalaitoksen pääpolttoaineena käytettävä puun kuori on peräisin paikalliselta metsäteollisuudelta.