Kaukolämpöverkko laajenee Uudessakaupungissa

 VSV-Energia Oy laajentaa kaukolämpöverkkoa ensi kesänä Uudenkaupungin keskusta-alueella ja Kalannissa.
Rakennustyöt aloitetaan kevään kuluessa, kun routa on sulanut.

Laajennettavan runkoverkon varrella oleville kiinteistöille tarjoutuu mahdollisuus liittyä kaukolämpöverkkoon. Liittyminen on edelleen mahdollista uusille asiakkaille myös vanhan verkon alueella.

Uuden runkolinjan rakentaminen alkaa Uudenkaupungin Betorantieltä ja Kalannin Pankkitieltä jatkuen Pruukintietä pohjoiseen. Kalannissa lämpöverkkoa laajennetaan myös kirkon ja seurakuntakodin suuntaan.

Uudessakaupungissa kaukolämpö tuotetaan pääasiassa biopolttoaineilla Onkakadun uudella lämpölaitoksella. Polttoaineena laitos käyttää kotimaista haketta, turvetta ja metsätähdettä. Osa lämmöstä ostetaan Yaralta prosessiteollisuuden hukkalämpönä. Kalannissa lämpö tuotetaan kotimaista puupellettiä polttavalla pellettilaitoksella.