Kauppakadunremontin valitukset kumottu

Kauppakadun katusunnitelmaa koskevat valitukset on hylätty Turun hallinto-oikeudessa. Suunnittelussa ollut katuosuus ulottui torilta Isopoikkikadulle.

Valitusten takana on kaksi saman pääomistajan kiinteistöyhtiötä Kiinteistö Oy Rauman Liiketori ja Kiinteistö Oy Polttla.

Molemmissa valituksissa vaadittiin, että katusuunnitelma kumotaan sen nähtävilläpitoon liittyvien epäselvyyksien vuoksi. Valittaja koki, ettei ollut saanut riittävästi tietoa suunnitelmista.

Hallinto-oikeus katsoi kuitenkin, ettei katusuunnitelmapäätöksen muuttamiseen ole syytä eikä menettely ole ollut valituksissa tarkoitetulla tavalla virheellistä.

Kauppakadun remontti jäi viime kesänä kesken. Sulanapitojärjestelmän rakentamisen ja katualueen kiveystöiden piti jatkua keskikesän turistitauon jälkeen, mutta katutoimi ei saanut valitusten vuoksi aloituslupaa.