Kauppakamareilta lausunto 8-tien rahoituksen kohdentamisesta

Rauman, Satakunnan ja Turun kauppakamarit vaativat, että valtatielle 8 myönnetyn 100 miljoonan euron investointirahoitus käytetään kokonaisuudessaan Raisio–Pori-välin kehittämiseen.

Asiasta on eilen annettu lausunto Liikenne- ja viestintäministeriöön sekä Liikennevirastoon.

Kauppakamarien mukaan suhdannetilanne on poikkeuksellisen edullinen rakennustöiden tekemiselle, mikä antaa uusia mahdollisuuksia tien perusparannukseen jo myönnetyn rahoituksen turvin.

Uudet investointimahdollisuudet on kohdennettava sekä Raisio–Nousiainen- että Rauma–Pori-välille.

Alkuperäinen investointisuunnitelma oli noin 210 miljoonaa euroa. Suhdannetilanteesta huolimatta jää yhteysvälihankkeesta edelleen moni tärkeä kohde vielä toteuttamatta.

Valtatie 8:n perusparantamisessa on erityisesti keskityttävä toimenpiteisiin, joilla parannetaan raskaan liikenteen sujuvuutta. Tärkeintä on varmistaa tien nelikaistaistaminen Raisiosta Nousiaisiin sekä toteuttaa lisäinvestoinnit Rauma–Pori-yhteysvälillä rakentamalla Eurajoki–Pori-välille suunnitelmissa olevat ohituskaistat.