Kauppakamari peräänkuuluttaa työperäistä maahanmuuttoa

Rauman kauppakamarin kysely sai eniten vastauksia teollisuuden toimialalta. Viidesosa vastanneista olivat teollisuuden yrityksiä. Kuva: Juha Sinisalo

– Suomen nykyiset kansalaiset eivät riitä täyttämään työtehtäviä edes tänä päivänä. Yrityskulttuurien on muututtava kansainvälisemmiksi, toteaa Rauman kauppakamarin kansainvälistymisvaliokunnan puheenjohtaja Sini Gahmberg.

Satakunnan ammattikorkeakoulussa on tällä hetkellä kirjoilla opiskelijoita 50 eri kansallisuuden kirjon edustuksella. Gahmberg pitää tärkeänä, että myös kansainväliset opiskelijat saadaan sitoutettua Rauman seudulle.

Kauppakamarin ulostulon taustalla on tammikuun kahden ensimmäisen viikon aikana toteutettu kysely, jonka kohderyhmänä olivat kauppakamarin jäsenyritykset Manner-Suomessa. Vastaajia kysely keräsi yhteensä 1333.

Lähes puolet vastanneista yrityksistä olivat sitä mieltä, että osaavasta työvoimasta on selkeä pula. Koulutustasojen osalta eniten tarvetta todettiin olevan ammattikorkeakoulututkintoon valmistuneeseen työvoimaan.

Alakohtaisesti tarkasteltuna tekniikan alan osaajille on eniten kysyntää. Niukasti toiseksi kysynnässä jäi kaupan, hallinnon ja oikeustieteiden alojen tekijät.

Keskuskauppakamarin osaamisasiantuntija Mikko Valtonen näkee, että talouskasvun hidastuminen ja heikommat ennusteet tulevasta eivät näy vielä osaavan työvoiman tarpeessa.

– Yritysten osaajapula on akuutti ongelma, jonka ratkaisemiseen tarvitaan toimia hallitukselta. Jokainen odotettu hetki nakertaa Suomen kilpailukykyä.