Kauppakamarit: Liikenteen taloudellinen merkitys huomioitava 12-vuotisessa liikennejärjestelmäsuunnitelmassa

Kuljetusten toimintavarmuus ja kustannustehokkuus vaikuttaa yritysten sijoittautumiseen. Arkistokuva: Pekka Lehmuskallio

Kauppakamarit pitävät lausuntokierroksella ollutta 12-vuotiseen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan liittyvää liikenne- ja viestintäviraston selvitystä kattavana.

– Julkaisu ansaitsee laajuudessaan ison kiitoksen. Se antaa oivallisen taustan 12-vuotiselle liikennejärjestelmäsuunnitelmalle, sanoo Keskuskauppakamarin johtava liikenne- ja elinkeinopoliittinen asiantuntija Päivi Wood.

Liikenteen taloudellinen merkitys ansaitsisi kuitenkin enemmän huomiota selvityksessä.

Liikennejärjestelmäsuunnitelman yhteiskunnalliset päämäärät: ilmastonmuutoksen torjunta, Suomen kilpailukyvyn edistäminen ja alueiden elinvoima ja saavutettavuus ovat kauppakamarien mielestä kannatettavia.

Iso kysymys on, millä keinoilla nämä päämäärät saavutetaan.

Liikenne osana kansantaloutta

Liikennejärjestelmäsuunnitelma tulee määrittämään vahvasti sitä, miltä suomalainen liikennepolitiikka näyttää seuraavalla vuosikymmenellä.

– Olisi tärkeää huomioida liikenteen taloudellinen merkitys osana selvitystä. Selvitys raapaisee liikenteen merkitystä yrityksille ja yksityisille kuluttajille, mutta jättää lähes koskemattomaksi liikenteen ja siihen liittyvien toimialojen tarkastelun osana kansantaloutta, toteaa Rauman kauppakamarin toimitusjohtaja Riikka Piispa. 

Kuljetusten toimintavarmuus ja kustannustehokkuus vaikuttaa yritysten sijoittautumiseen.

– Logistiset kustannukset muodostavat ison kustannuserän yrityksille. Liikenneverkko on osa yritysten tuotantoketjua. Valtion investoiminen liikenneinfraan on iso kustannuserä, mutta samalla luodaan kasvua ja mahdollistetaan elinkeinoelämän toiminnan edellytyksiä. Yksi isoimmista haasteista tulee jatkossa olemaan liikenneverkon rahoitus, toteaa Piispa.

Kauppakamarit painottavat alueellisen saavutettavuuden ja sitä kautta alueiden elinvoiman lisäämistä merkittävänä tekijänä 12-vuotisessa liikennejärjestelmäsuunnitelmassa.