Kauppakeskuksen kaavalle näytettiin vihreää valoa

Kaupunginhallituksen kaavoitusjaosto käsitteli tiistaina pidetyssä kokouksessaan Kanalin Länsirannan kaavaehdotuksen täydennetyn aineiston ja hyväksyi asemakaavamuutosehdotuksen esitetyssä muodossa.

Aiempaa havainnemateriaalia oli täydennetty muun muassa kauppakeskuksen osalta, mutta rakennuksen koko säilyi materiaaleissa entisellään.

Täydennetty kaavamateriaali asetetaan nähtäville tammikuussa 2015 palvelupiste Pyyrmanniin ja kaupungin nettisivuille. Nähtävillä olon aikana kaavasta on mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus.

Materiaali sisältää kaavakartan, erilliset rakentamistapamääräykset ja kaavaselostuksen. Lisäksi liitteenä ovat erilaiset selvitykset, saatu palaute ja kaavatyön ohella tehdyt viitesuunnitelmat.

Raumalla on keskusteltu voimakkaasti kauppakeskushankkeen puolesta ja vastaan. Erityisesti esiin on nostettu sen välitön läheisyys maailmanperintökohde Vanhaan Raumaan.

Lue lisää keskiviikon Länsi-Suomesta.