Kauppakeskuksen pienyrittäjille mahdollisuus vapaapäivään kerran viikossa

Pienyrittäjä voi jatkossa pitää kauppakeskuksessa sijaitsevan liikkeensä suljettuna kerran viikossa. Muutos koskee vähittäiskauppa- sekä parturi- ja kampaamoliikkeitä.

Hallitus esitti lain vahvistamista torstaina. Se tulee voimaan 30.4.2014, mutta sitä sovelletaan myös ennen tehtyihin sopimuksiin.

Säännös koskee yrittäjää, jonka alaisuudessa yhdessä tai useammassa liikkeessä työskentelee säännöllisesti enintään viisi henkilöä, yrittäjän työpanos mukaan lukien.

Yrittäjä ja kauppakeskus sopivat vapaapäivästä ensisijaisesti neuvottelemalla. Jos yhteisymmärrystä ei löydy, pienyrittäjä voi päättää päivän. Vapaapäivää ei ole pakko pitää.

Laki takaa tälläkin hetkellä pienyrittäjälle mahdollisuuden pitää liike suljettuna kerran viikossa, mutta sitä on tulkittu eri tavoin.

Osa kauppakeskuksissa toimivista pienyrittäjistä ei ole voinut pitää liikettään suljettuna, sillä liikkeiden pitämisestä avoinna on määräyksiä muun muassa vuokrasopimuksissa ja kauppakeskusyhdistysten säännöissä.

Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa laki 25.4.