Kauppakeskuksessa liikaa tilaa pienille kaupoille

Rauman uuden kauppakeskuksen suunnitelmat vaarantavat Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen mukaan Vanhan Rauman säilymisen kaupallisten palveluiden alueena.

ELY-keskus on tänään jättänyt oman lausuntonsa Kanalin länsirannan asemakaavan muutosehdotuksesta. Sen mukaan kaavamateriaali ei sisällä riittäviä perusteluita sille, että Vanha Rauma elävän kaupan keskuksena säilyy eivätkä erityisarvot maailmanperintökohteena ole vaarassa.

Keskuksen lausunnossa kehotetaan rajoittamaan kauppakeskuksen pienten liiketilojen määrää, jotta liiketoimintojen siirtyminen Vanhasta Raumasta voitaisiin estää. Kaavamääräyksessä näin ei ole riittävästi tehty, katsoo ELY.

Rauman ydinkeskustaan suunniteltuun kauppakeskukseen on varattu pienten, alle 200 neliömetrin myymälöiden liiketiloja yhteensä noin 2 000 neliömetriä.