Kauppakeskus Puuvilla kasvattanut kävijämääräänsä

Kauppakeskus Puuvillan kävijämäärät ovat kasvaneet 13 prosenttia vuoden alusta, mikä on valtakunnallisesti kauppakeskusten keskiarvoa korkeampi.

Pääkaupunkiseudulla kauppakeskusten kävijämäärien kasvu on ollut 6,3 prosenttia ja muualla Suomessa 5,2 prosenttia.

Kauppakeskukset ovat menestyneet muuta vähittäiskauppaa paremmin, kun verrataan tammi–syyskuun kehitystä edelliseen vuoteen verrattuna. Tilastokeskuksen mukaan vähittäiskaupan myynti kasvoi 0,3 prosenttia, kun taas kauppakeskuksissa kokonaismyynti on kasvanut 2,7 prosenttia.