Kauppakeskuskaavasta seuraa katselmus hallinto-oikeuden päätöksellä

Turun hallinto-oikeuden välipäätöksellä Kanalin länsirannan alueisiin tehdään katselmus, joka aloitetaan elokuun lopussa.

Katselmus liittyy Museoviraston valitukseen Rauman kaupunginvaltuuston asemakaavamuutospäätöksestä Kanalin länsirannan alueisiin.

Alue on Skanskan kauppakeskukselle ja linja-autoasema-aukion kerrostaloille suunniteltua aluetta.

Katselmuksen tarkoituksena on saada selvitystä kaavamuutoshankkeen vaikutuksista Vanhan Rauman rakennetun ympäristön arvoihin.

Museoviraston, Vanha Rauma Yhdistys ry:n ja Kiinteistö Oy Naulan edustajat, Jukka Koivula sekä Rauman kaupungin edustajat kutsutaan katselmukseen.

Asiasta uutisoi ensimmäisenä Satakunnan Kansa.