Kaupungin työntekijöille yhteinen ohjeistus sairauslomista

Työntekijän oma ilmoitus äkillisestä sairastumisesta riittää Rauman kaupungin leivissä työskenteleville, jos poissaolo kestää yhdestä kolmeen päivään.

Ilmoitus edellyttää esimiehen lupaa, ja sairauslomatodistusta voidaan tässäkin tapauksessa silti pyytää perustellusta syystä.

Yhtenäinen ohjeistus sairauslomakäytännöistä on astunut marraskuussa voimaan kaupungin yhteistyötoimikunnan päätöksellä. Ohjeistus kattaa erilaisiin sairauslomatilanteisiin liittyvät toimintatavat. Mallia on otettu Satakunnan sairaanhoitopiirin käytännöistä.

Ohjeistuksen mukaan vähintään hoitajan todistus tarvitaan, jos sairauspäiviä on enintään viisi. Tästä eteenpäin vaadittava työkyvyttömyystodistus on lääkärintodistus. Esimies voi pyytää lääkärintodistuksen myös alle viiden päivän sairauspoissaoloista, jos hän katsoo sen tarpeelliseksi erityisistä syistä.

Myös sairauslomista ilmoittamisesta on ohjeistuksessa. Sähköpostit, tekstiviestit tai työkaverin ilmoitus eivät riitä, asia pitää hoitaa henkilökohtaisesti.

Yhteistyötoimikunnassa on lisäksi hyväksytty uudet ohjeet siitä, missä tapauksissa työaikana tehtävät terveydelliset tutkimus- ja muut käynnit ovat palkallisia tai työaikaan luettavia.