Kaupungin vesiä ei ehditä pumpata yhteispuhdistamolle

Runsas sademäärä vaikuttaa puhdistamojärjestelyihin myös Raumalla. Kaupugin viemäriverkossa virtaava vesimäärä on niin suuri, ettei kaikkea saada tällä hetkellä pumpattua normaaliin tapaan metsäteollisuuden yhteispuhdistamolle.

Pullonkaulaksi on tällä hetkellä muodostunut pumppukapasiteetti, ei niinkään yhteispuhdistamon kyky ottaa jätevettä vastaan. 

- Pumput pumppaavat UPM:lle täysillä, eli noin tuhat kuutiota tunnissa. Tämä ei kuitenkaan riitä, kertoo Rauman Veden käyttöpäällikkö Juho-Pekka Erama.

 .