Kaupunki joutuu selvittämäänonko Attendolla tarpeeksi hoitajia

Lounais-Suomen aluehallintovirasto AVI on lähettänyt Rauman kaupungille Attendon Steniuksen hoivakotia koskevan selvityspyynnön.

Kaupungin pitää valvontavastuullisena osapuolena selvittää AVIlle, onko hoivakodissa riittävä määrä koulutettua hoitohenkilökuntaa.

Hoivakodin toimiluvan mukainen hoitajamäärä on 0,59 hoitajaa asukasta kohden.

– Joskus tulkitaan, että kyse olisi henkilöstöstä per työvuoro, mutta tässä on kyse nimenomaan hoitajien määrästä, sanoo sosiaalihuollon ylitarkastaja Nina Siro-Södergård Lounais-Suomen aluehallintovirastosta.

Lue lisää lauantain Länsi-Suomesta