Rauman kaupunki suunnittelee isoa organisaatiouudistusta

Rauman kaupungin hallintoa ollaan uudistamassa isolla kädellä. Kuva: Janne Rantanen

Maanantaina kokoontunut valtuustoseminaari käsitteli niin sanotun valiokuntamallin käyttöönottoa.

Uusi malli olisi sellainen, että 43-jäsenisen valtuuston ja 9-jäsenisen kaupunginhallituksen lisäksi kaupungissa olisi kolme palveluja tuottavaa valiokuntaa (sivistys-, sote- ja tekninen valiokunta) ja lakisääteinen tarkastusvaliokunta. Niissä olisi yhdeksän jäsentä.

Raumalle jäisi lautakuntina enää ympäristö- ja lupalautakunta sekä keskusvaalilautakunta. Kaupunginhallituksella olisi kaksi jaostoa, konserni- ja elinvoimajaosto sekä kaavoitusjaosto.

Uudistus on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2017 kuntavaalien jälkeen.

Pohdinnan alla oleva suunnitelma on ollut valtuustoryhmissä keskusteltavana. Uudistusta on pidetty tarpeellisena, mutta vaikutuksista kaivataan vielä lisäselvityksiä. Valtuutetut keskustelevat linjauksista uudelleen huhtikuussa.