Kaupunkilaiset halutaan ideoimaan Rauman kaupallista keskustaa

Viime aikoina raumalaisia on puhuttanut monen muun asian ohella kauppakeskushanke ja se, miten uutta sekä vanhaa kaupallista keskustaa pystyttäisiin mahdollisimman mutkattomasti ja tyylikkäästi yhdistämään.

Rauman säilyttäminen eläväisenä merenrantakaupunkina on iso yhteinen tavoite, ja tätä kohti pyritään myös Rauman Yrittäjät ry:n ja Rakastunut Raumaan -kauppiaiden käynnistämän ideatyöskentelyn puitteissa.

Ensimmäinen ideapaja yrittäjien kesken on jo järjestetty kuluvalla viikolla, ja nyt puheenvuoro halutaan antaa kaupunkilaisille.

Verkkoon on avattu kaupunkilaisille suunnattu kysely, jossa tiedustellaan Rauman kaupallisen keskustan kehitysideoita ja kaupunkilaisten omia kulutustottumuksia esimerkiksi liikkeiden aukioloajoista ja liikennejärjestelyistä.

Kyselyn tuloksia pureskellaan tiistaina 9. kesäkuuta toteutettavassa toisessa ideapajassa, jonne myös kaupunkilaiset voivat kyselyn yhteydessä ilmoittaa haluavansa osallistua.

Joukkoistavan työskentelytavan tavoitteena on löytää konkreettisia toimenpide-ehdotuksia Rauman vetovoimaisuuden lisäämiseksi.

Ideat ovat työskentelyn jälkeen vapaasti kaikkien Rauman kehittämiseen osallistuvien tahojen käytettävissä. Rauman Yrittäjät ja Rakastunut Raumaan -kauppiaat ovat jo lupautuneet tarttumaan toimeen, mikäli toteutuskelpoisia ideoita löytyy.

Kaupunkilaisille suunnattuun kyselyyn voi vastata TÄÄLLÄ.