Kaupunkiniittyhanke muuttaa viheralueiden hoitoa Raumalla

Kaupunkiluonnon elonkirjon lisääminen hyödyttää muun muassa kimalaisia ja muita pölyttäjiä.
Kaupunkiluonnon elonkirjon lisääminen hyödyttää muun muassa kimalaisia ja muita pölyttäjiä. Kuva: LS-arkisto

Wihertoimi haluaa keskustella raumalaisten kanssa lähiviheralueiden hoidosta. Ajatuksia vaihdetaan asukastilaisuuksissa ensi viikolla.

Kaupungin omien viherlueiden nykyiseen hoitokäytäntöön tulee uudistuksia, sillä niillä pyritään lisäämään kaupunkiluonnon monimuotoisuutta eli elonkirjoa. Niin sanottu niittyhanke aiheuttaa myös näkyviä muutoksia tutuilla alueilla.

– Luonto ympärillämme ja sen monimuotoisuus lisää tutkitusti ihmisen hyvinvointia: runsas kasvillisuus sitoo pienhiukkasia ja parantaa ilmanlaatua ja sitoo hiiltä maaperään, perustelee kaupunginpuutarhuri Mari Pohjalainen linjanmuutosta tiedotteessa.

Hän muistuttaa, että elonkirjoa ylläpitämällä ja edistämällä voidaan hillitä ilmastonmuutosta sekä luontokatoa ja esimerkiksi pölyttäjähyönteisten häviämistä.

Yhteistä ymmärrystä haetaan

Ensi viikon asukastilaisuudet koskevat Äyhönjärventien ja Lensunkadun kulmauksessa olevaa kaupunginpuutarhan vanhaa taimistoaluetta, Torninkadun ja vanhan hautausmaan välistä viheraluetta sekä Kartanontien ja Hankkarintien risteyksen viheraluetta.

Tilaisuuksiin kutsutaan lähimpien alueiden asukkaita ja muita asianosaisia, mutta mukaan ovat tervetulleita muutkin.

– Toivomme, että asukastilaisuuksien päätteeksi löydämme yhteisen näkemyksen kyseisen viheralueen hoidon tavoitteista, toteaa puistotyönjohtaja Päivi Luotonen.

Asukastilaisuuksien jälkeen muutoskohteiden hoitosuunnitelmakartat päivitetään vastaamaan yhteisesti sovittuja toimenpiteitä. Kunnossapidon muutoskohteet löytyvät myös osoitteesta www.rauma.fi/kaupunkiniityt.

Wihertoimen kunnossapidon muutoskohteet merkitään myös infokylteillä paikan päällä.

Tule mukaan: asukastilaisuudet viheralueiden hoidosta

Kaupunginpuutarhan vanha taimistoalue: tiistaina 17.5. klo 17–18.30

Torninkadun ja vanhan hautausmaan välinen viheralue: keskiviikkona 18.5. klo 17–18.30

Kartanontien ja Hankkarintien risteyksessä oleva viheralue: torstaina 19.5. klo 17–18.30