KD Satakunta: Ikäihmisten liikkumisen edellytykset taattava

KD Satakunnan piiri esitti kevätkokouksensa päätteeksi kannanoton ikääntyvän väestön liikkumisen edellytyksistä.

Kannanotossa maakunnan kuntapäättäjiltä edellytetään pitkäjänteistä työtä ikäihmisten hyvinvoinnin eteen.

Piiri huomauttaa ikääntyneiden liikunnan olevan merkittävä asia paitsi ihmiselle itselleen, myös kansantaloudelle.

Liikunnan harrastaminen elämän viimeisinä vuosikymmeninä entistä haastavampaa nyt, kun ihmisen keskimääräinen elinikä on kivunnut ylöspäin.

– Asioihin varautuminen etukäteen on kestävämpää kuin niihin reagoiminen jälkeenpäin. Käytännön toimia ovat esimerkiksi entistä suurempi panostaminen palveluasumisen piirissä ja vanhainkodeissa asuvien ikäihmisten liikkumisen mahdollistamiseen.