Kehitysvammaisten toimintayksikköä mietitään vielä

Euran valtuusto ei tehnyt päätöstä määrärahan myöntämisestä Kiukaisten päivä- ja työtoimintayksikön teknisten muutostöiden toteuttamiseen.

Valtuustoryhmien puheenjohtajien yhteisellä sopimuksella asia jätettiin valtuustossa yksimielisesti pöydälle.

Perusturvalautakunta oli esittänyt 31 000 euron määrärahaa toimintayksikön tilojen kunnostamiseksi Kiukaisiin. Kunnanhallituksen esitykseen sisältyi yksi eriävä mielipide.

Kehitysvammaisen päivä- ja työtoiminnan siirtämisestä Lukkalankodosta Kiukaisiin on syntynyt runsaasti mielipahaa ja julkisuutta aiheuttanut erimielisyys.