Kela hoputtaa hakemaan koulumatkatukea

Koulumatkatukea voi saada jo elokuulle, jos opinnot ja päivittäinen koulumatka alkavat 14. päivä tai aiemmin, muistuttaa Kela.

Tukea voi saada lukiolainen tai opiskelija, joka suorittaa ammatillista perustutkintoa tai muuta ammatillista peruskoulutusta.

Yhdensuuntaisen koulumatkan on oltava vähintään 10 kilometriä ja kustannusten yli 54 euroa kuukaudessa.

Koulumatkatuen 1.8. voimaan tuleva lainmuutos muuttaa lukuvuoden tukikuukausia koskevia sääntöjä. Opiskelija voi saada koulumatkatukea, jos hänellä on kalenterikuukauden aikana vähintään 18 koulumatkatukiaikaan kuuluvaa päivää.

Koulumatkatuen mahdollisuuden, suuruuden ja tukiajan voi selvittää Kelan verkkosivuilla osoitteessa www.kela.fi/laskurit.

Täytetty koulumatkatukihakemus jätetään oppilaitokseen. Oppilaitos tarkistaa hakemuksen tiedot ja antaa ostotodistuksen, johon on merkitty lipun ostokerrat ja ostoajankohdat.

Koulumatkatukea on haettava erikseen joka lukuvuodeksi. Kela voi myöntää koulumatkatuen aikaisintaan hakemiskuukautta edeltävän kuukauden alusta.