Kela saa luovuttaa tiedon rintamaveteraaneista kunnille

Kansaneläkelaitos (Kela) saa jatkossa luovuttaa tiedot rintamalisää saavista henkilöistä heidän kotikunnalleen.

Tarkoitus on parantaa sekä kunnan mahdollisuuksia järjestää rintamaveteraanien kuntoutusta että veteraanien mahdollisuuksia saada tietoa kuntoutuksesta ja muista palveluista. Samalla varmistetaan, että rintamaveteraanien palveluihin varattua määrärahaa ei jää käyttämättä sen takia, että veteraaneja ei tavoiteta.

Salassapitosäännökset ovat tähän asti estäneet Kelaa luovuttamasta kunnille tietoa kunnan alueella asuvista veteraaneista.

Hallitus esitti asiaa koskevan lain vahvistamista tänään. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa laki perjantaina, ja se tulee voimaan 1. toukokuuta.

Kela luovuttaa tiedot kunnille ensimmäisen kerran viimeistään kuukauden kuluttua lain voimaantulosta.