Kemera-tuen myöntäminen keskeytetään

Maa- ja metsätalousministeriö on 3. toukokuuta päättänyt, että kestävän metsätalouden määräaikaiseen rahoituslakiin perustuvan tuen eli Kemera-tuen myöntäminen keskeytetään osittain loppuvuoden ajaksi.

Keskeytys koskee taimikon varhaishoidon, nuoren metsän hoidon ja terveyslannoituksen tukea.

Tänä vuonna valtaosa Kemera-tuen myöntämisvaltuudesta eli noin 70 prosenttia on ohjattu nuoren metsän hoitoon, taimikon varhaishoitoon ja terveyslannoitukseen. Siitä huolimatta Suomen metsäkeskukseen toimitettujen näitä työlajeja koskevien tukihakemusten määrä on ylittämässä kolmasosalla käytettävissä olevan myöntämisvaltuuden.

Kemera-tuella edistetään metsien kestävää hoitoa ja käyttöä. Metsäkeskus myöntää tuet yksityisille maanomistajille.