Kemera-tukea maksettiin Lounais-Suomen metsänomistajille yli 3,5 miljoonaa euroa

Suomen metsäkeskus maksoi vuonna 2019 Satakunnan ja Varsinais-Suomen metsänomistajille yli 3,1 miljoonaa euroa kestävän metsätalouden rahoitustukea puuntuotantoon.

Puuntuotannon lisäksi tukea maksettiin alueen luonnonhoitohankkeille ja ympäristötukena yhteensä 424 000 euroa.

Valtaosa Kemera-tuesta käytettiin nuorten metsien hoitoon. Varsinais-Suomessa hankkeita toteutettiin 5 200 hehtaaria ja Satakunnassa 4 600 hehtaaria.

– Taimikon varhaishoito on yleensä tarpeen noin viiden vuoden kuluttua taimikon perustamisesta. Vaikka taimikonhoitomäärät ovat ilahduttavasti nousseet, niin karkeasti arvioiden varhaishoitojen määrä pitäisi kuitenkin edelleen kaksinkertaistaa, kertoo rahoitus- ja tarkastuspäällikkö Ari Nikkola Suomen metsäkeskuksesta.

Teiden perusparannuksissa kasvua

Teiden perusparannuksia tehtiin aiempaa enemmän. Tiehankkeisiin käytettiin Kemera-varoja Varsinais-Suomessa 300 000 euroa ja Satakunnassa 276 000.

– Metsätiehankkeiden suunnittelu ja toteutus on ammatillisesti vaativaa. Vaikka hankemäärät ovat kasvaneet, niin huolestuttavaa on se, että uusia tienteon ammattilaisia ei kouluteta oikein missään. Uusia tekijöitä kuitenkin tarvitaan, kommentoi Nikkola.

Tuki vauhdittaa metsänhoitotöitä

Kemera-tukea saa vuosittain valtakunnallisesti noin 45 000 metsänomistajaa.

Metsänomistajat ja heidän valtuuttamansa metsäalan toimijat voivat hakea tukea taimikon varhaishoitoon ja nuoren metsän hoitoon helpoiten Metsään.fi-palvelussa.

Muihin metsänhoitotöihin voi tukea hakea Metsäkeskuksen verkkosivuilta löytyvillä Kemera-lomakkeilla.