Kemikaalia jätevedessä

Jujo Thermal Oy:ltä JVP-Eura Oy:lle menevässä jätevedessä on mitattu normaalia korkeampi kemikaalipitoisuus. 2,2'-diallyl-4-4’sulfonyldipheno -kemikaalia on päässyt puhdistamolle 50 kiloa.

Paperitehdas pysäytti varotoimenpiteenä tuotantonsa torstai-illan ajaksi, jotta jätevedenpuhdistamon prosessi pystyy käsittelemään kemikaalia normaalitilannetta paremmin.

Tilanne ei vaikuta JVP-Eura Oy:n toimintaan, eikä aiheuta vaaraa Eurajoen vedenkäyttäjille.

Vesieliöille myrkyllisen kemikaalin ympäristövaikutukset arvioidaan valvovan viranomaisen kanssa sovitun tarkkailun perusteella.

Eurajoessa kemikaalin pitoisuuden arvioidaan olevan koholla JVP-Euran purkupisteessä torstaina kello 21 asti.