Kemikaaliriskiejä koskeva valvontahanke alkaa

Aluehallintoviraston työsuojelun vastuuhenkilöt aloittavat valtakunnallisen valvontahankkeen, jonka tavoite on metallien työstämisessä käytettävien aineiden ja menetelmien asianmukainen valinta ja käyttö työpaikoilla.

Tällä pyritään työsuojeluriskien vähentämiseen kemikaalien käytössä ja varastoinnissa.

Hankkeessa keskeistä on tietoisuuden lisääminen työpaikoilla kemikaaleja koskevista määräyksistä.  Tarkastuksilla pyritän löytämään myös mahdollisesti määräysten vastaisia kemikaaleja tai kemikaalia sisältäviä laitteita tai esineitä. Löydetyt kemikaalit annetaan Turvallisuus- ja kemikaaliviraston käsiteltäväksi, jolloin määräysten vastainen tuote voi tulla poistetuksi markkinoilta. 

Kaksivuotisen hankkeen aikana tehdään lähes 600 tarkastusta noin 300 valvontakohteessa.