Kenelle äitienpäivän kunniamerkki?

Lounais-Suomen aluehallintovirasto pyytää esityksiä äitienpäivän kunniamerkkien saajiksi. Satakuntaan ja Varsinais-Suomeen tullaan myöntämään aluehallintoviraston mukaan enintään viisi kunniamerkkiä.

Kunniamerkki myönnetään ansioista lasten ja nuorten esimerkillisenä kasvattajana sekä perhe-elämän ja vanhemmuuden edistäjänä.

Perusteluna voi olla myös laajemman yhteisvastuullisen kasvatustehtävän toteuttaminen esimerkiksi lastensuojelu- ja perhejärjestöissä, nuoriso- ja urheilujärjestöissä tai muissa yhteiskunnallisissa järjestöissä.

Kunniamerkkiä ei kuitenkaan myönnetä ammatissaan kasvattajana toimivalle.

Kunniamerkin saajaksi voi esittää 40 vuotta täyttänyttä biologista äitiä, adoptioäitiä tai sijaisäitiä.

Mikäli lapset esittävät omaa äitiään kunniamerkin saajaksi, tulee esityksissä olla vähintään kaksi luotettavaa, toisistaan riippumatonta puoltavaa lausuntoa sellaisilta järjestöiltä tai muilta yhteisöiltä, jotka tuntevat hyvin kyseisen perheen.

Muutkin omaiset, tuttavat ja naapurit voivat olla aloitteellisia, mutta esityksen tekijänä tulee olla viranomainen, järjestö tai muu yhteisö.

Esitykset tehdään lomakkeille, joita saa aluehallintovirastoista ja Internetistä.