Kerro elinluovutustahtosi läheisillesi

Vuonna 2010 voimaan tulleen lain mukaan aivokuolleen henkilön elimiä ja kudoksia voidaan käyttää toisen ihmisen hyväksi, jos luovuttaja ei ole sitä eläessään vastustanut. Lääkärit pyrkivät selvittämään mielipiteen.
– On tärkeää keskustella elinluovutustahdosta läheistensä kanssa, sillä tietoa mahdollisen elinluovuttajan mielipiteestä kysytään juuri hänen omaisiltaan. Omainen ei voi kieltää elinten luovutusta omaan tahtoonsa vedoten. Allekirjoitettu elinluovutuskortti helpottaa läheisiä vaikeassa tilanteessa, koska se varmistaa, että omainen suhtautui eläessään myönteisesti elinluovutukseen, sanoo Munuais- ja maksaliiton toiminnanjohtaja Sari Högström.

Tuoreen tutkimuksen mukaan vain puolet suomalaisista on kertonut elinluovutustahtonsa omaisilleen. Kuitenkin juuri läheisiltä kysytään, mitä mieltä ihminen on ollut elinluovutuksesta.
Yhdeksän kymmenestä suomalaisesta olisi valmis kuolemansa jälkeen luovuttamaan elimensä toisen ihmisen sairauden hoitoon.
Valtaosa suomalaisista, 92 prosenttia, tuntee elinluovutuskortin. Kuitenkin vain neljäsosa on uuden kyselytutkimuksen mukaan allekirjoittanut sen.
Kyselyyn haastateltiin tuhatta suomalaista tämän vuoden elokuussa.

Euroopan elinsiirtopäivää vietetään lauantaina.